INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL: ACTIVA EL TEU FUTUR EMPRESARIAL

Data
08/10/18 - 19/10/18
Estat
Tancat
Total hores
20 hores
Preinscripcions restants
20 preinscripcions restants

Del 2018-10-08 al 2018-10-19 dilluns, dimecres i divendres de 16:00 a 20:00 Centre de Formació Palma Activa c/ Gerreria,8

En aquests moments d'incertesa i de canvi que vivim, els atributs de la intel¿ligència emocional són cada vegada més importants. Ser capaços d'adaptar-nos als canvis, de reaccionar amb rapidesa enmig de la incertesa, de controlar els nostres estats emocionals, de treballar en equip, són competències claus en els nous temps CONTINGUTS: Intel·ligència emocional al servei de la gestió empresarial. Consciència emocional: reconeixent les nostres emocions i els seus efectes. Valoració adequada d'un mateix: identificant els nostres punts cecs. La confiança en si mateix: pedra angular per superar les pressions i incerteses dels nous temps. Autocontrol: gestionant adequadament les nostres emocions i impulsos. Iniciativa i optimisme: Aprofitant les oportunitats i superant els contratemps i la por al fracàs Empatia: el nostre radar social Col·laboració i treball en equip: despertant el talent grupal DIRIGIT A : Prioritàriament adreçat a persones en edat laboral empadronades a Palma amb perfil emprenedor. En estos momentos de incertidumbre y de cambio en que vivimos, los atributos de la inteligencia emocional son cada vez más importantes. Ser capaces de adaptarnos a estos cambios, de reaccionar con rapidez en la incertidumbre, de controlar nuestros estados emocionales, de trabajar en equipo, son competencias claves en los nuevos tiempos. CONTENIDOS: Inteligencia emocional al servicio de la gestión empresarial. Consciencia emocional: reconocer nuestras emociones y sus efectos. Valoración adecuada de uno mismo: identificando nuestros puntos ciegos. La confianza en si mismo: piedra angular para superar las presiones e incertidumbres de los nuevos tiempos. Autocontrol: gestionando adecuadamente nuestras emociones e impulsos. Iniciativa i optimismo: Aprovechar las oportunidades superando los contratiempos y el miedo al fracaso. Empatía: nuestro radar social. Colaboración y trabajo en equipo: despertando el talento grupal. DIRIGIDO A : Prioritariamente dirigido a personas en edad laboral empadronadas en Palma con perfil de emprendedor.

Imparteix: Dolores RomilloImportant

La selecció es farà en base al qüestionari d\'inscripció (aconsellem la màxima informació). El resultat de la selecció final d\'alumnat i posterior informació es comunicarà via correu electrònic. Les accions formatives poden patir modificacions. Si escau, s\'ha d\'informar dels canvis a les persones seleccionades via correu electrònic. Es prega puntualitat. NO es permetrà l\'entrada a l\'aula 15 minuts després del començament de l\'activitat. La selección se hará en base al cuestionario de inscripción (aconsejamos la máxima información). El resultado de la selección final del alumnado y posterior información se comunicará via correo electrónico. Las acciones formativas pueden sufrir modificaciones. Si procede, se informará de los posibles cambios a las personas seleccionadas via correo electrónico. Se ruega puntualidad. NO se permitirá la entrada al aula 15 minutos después del comienzo de la actividad