LIDERATGE: MÉS ENLLÀ DE DIRIGIR LA TEVA EMPRESA

Data
22/10/18 - 26/10/18
Estat
Tancat
Total hores
20 hores
Preinscripcions restants
16 preinscripcions restants

Del 2018-10-22 al 2018-10-26 de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00

Facilitar als emprenedors les competències i habilitats necessàries per a millorar la interacció amb els membres dels equips de treball, així com conèixer estratègies de comunicació, motivació, desenvolupament i creació d'equips d'alt rendiment
DOCENT: David Torres Mota
CONTINGUTS:
Lideratge d'equip
Comunicació com eina d'influència
La motivació dels equips de treball
El desenvolupament i la implicació dels col·laboradors
Creant equips d'alt rendiment
DIRIGIT A: Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral empadronades a Palma amb perfil emprenedor.
La selecció se farà sobre la base del qüestionari d'inscripció (aconsellem la màxima informació). El resultat de la selecció final d'alumnat i posterior informació es comunicarà via correu electrònic. Les accions formatives poden sofrir modificacions. Si escau, s'informarà dels canvis a les persones seleccionades via correu electrònic. Es prega puntualitat. NO es permetrà l'entrada a l'aula 15 minuts després del començament de l'activitat.

Facilitar a los emprendedores las competencias y habilidades necesarias para mejorar la interacción con los miembros de sus equipos de trabajo, así como conocer estrategias de Comunicación, motivación, desarrollo y creación de equipos de alto rendimiento.
DOCENTE: David Torres Mota
CONTENIDOS:
Liderazgo de equipo
Comunicación como herramienta de influencia
La motivación de los equipos de trabajo
El desarrollo y la implicación de los colaboradores
Creando equipos de alto rendimiento

DIRIGIDO A: Prioritariamente dirigido a personas en edad laboral empadronadas en Palma con perfil emprendedor.
La selección se hará en base a la información suministrada en el cuestionario de inscripción, opcionalmente se realizará una entrevista personal. El resultado de la selección final de alumnado y posterior información se comunicara vía correo electrónico.Las acciones formativas pueden sufrir modificaciones. Si procede, se informará de los cambios a las personas seleccionadas vía correo electrónico.Se ruega puntualidad. NO se permitirá la entrada en el aula 15 minutos después del comienzo de la actividad, salvo comunicación previa y justificada.

Imparteix: David Torres