ENTRENA'T PER EMPRENDRE

Data
05/11/18 - 09/11/18
Estat
Tancat
Total hores
16 hores
Preinscripcions restants
0

Del 05/11/2018 al 09/11/2018 dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 20:00 Centro de Formación Palma Activa c/ Gerreria,8


INFORMACIÓ Per a iniciar-se a l'emprenedoria, hem de conèixer quines son els nostres valors i creences. Cal identificar el nostre Mapa de recursos per emprendre, els contactes, les experiències prèvies, allò que posa a la nostra disposició l'entorn en el que ens movem. Treballarem les competències clau per emprendre abans i durant la posada en marxa del projecte. Així en el abans treballarem la planificació, organització i gestió del temps, i pel durant treballarem la persuasió en la comunicació, el lideratge emocional d'equips, la creativitat, la resistència a la frustració, l\'automotivació i la proactivitat comercial
METODOLOGIA: Realitzem diferents dinàmiques per a desenvolupar el rol d'emprenedor, mitjançant el treball de les competències fent èmfasi en els punts forts de cada participant, utilitza'm el mètode TANGRAM, és un mètode dirigit a transformar les actituds que condueixen a la reorganització d'una persona i consta de quatre fases:
Preparació
Desbloqueig
Canvi
Consolidació
OBJECTIUS: Entrena't per a emprendre és un programa de transformació professional que persegueix un objectiu principal: Desenvolupar les competències emprenedores per a generar autoocupació mitjançant projectes d'alt valor afegit.
DIRIGIT A: Prioritàriament a persones en edat laboral empadronades a Palma amb perfil emprenedor

Imparteix: César Llorente´La selecció se farà sobre la base del qüestionari d'inscripció (aconsellem la màxima informació). El resultat de la selecció final d\'alumnat i posterior informació es comunicarà via correu electrònic. Les accions formatives poden sofrir modificacions. Si escau, s'informarà dels canvis a les persones seleccionades via correu electrònic. Es prega puntualitat. NO es permetrà l'entrada a l'aula 15 minuts després del començament de l'activitat a l'aula 15 minuts després del començament de l'activitat.