ANGLÈS PER A HOTELERIA

Data
24/01/19 - 04/04/19
Estat
Tancat
Total hores
80 hores
Preinscripcions restants
0

on line Aula virtual de PalmaActiva

RESUM/OBJECTIUS
Proporcionar als participants un coneixement avançat de la gramàtica anglesa i del vocabulari específic de l'hoteleria, que els permeti la correcta utilització d'aquest idioma en qualsevol circumstància que el seu àmbit laboral li exigeixi.
DIRIGIT A
Prioritàriament persones residents en el municipi de Palma, treballadors del sector de l'hoteleria o persones interessades en fer feina dins el sector, amb coneixements elementals de gramàtica anglesa i domini en l'ús de Internet i correu electrònic.

____________________________________________________________________
RESUMEN/OBJETIVOS
Proporcionar a los participantes un conocimiento avanzado de la gramática inglesa y del vocabulario específico de la hostelería, que les permita la correcta utilización de este idioma en cualquier circunstancia que su ámbito laboral le exija.
DIRIGIDO A
Prioritariamente personas residentes en el municipio de Palma, trabajadores del sector de la hostelería o personas interesadas en trabajar en el sector, con conocimientos elementales de gramática inglesa y dominio en el uso de Internet y correo electrónico.

Imparteix: Ana SerraVeure document adjunt: + INFO (106KB)