CERTIFICAT DE FORMACIO BASICA EN PROTECCIO MARITIMA

Data
04/06/19 - 06/06/19
Estat
Tancat
Total hores
13 hores

dimarts,dimecres i dijous de 9:00 a 15:30 Escuela Balear de Náutica, Náutica Pro. c/ Marbella 10 07610


Resum del curs

Aquest certificat es requerirà a tot tripulant de bucs mercants que hagin de disposar del certificat Protecció dels Bucs i de les Instal·lacions Portuàries, i que no disposin del Certificat de Oficial de Protecció del Buc.

També se exigeix per l¿embarcament en companyies de creuers.

A qui va dirigit

Prioritariamente a personas empadronadas en Palma que dispongan del certificado de Formación Básica en Seguridad STCW.

Imparteix: Instructor/Evaluador: Josep Juan Fuster. Instructor: Javier Moreno Reynés


Veure document adjunt: + INFO (87KB)