CERTIFICAT DE FORMACIO BASICA EN PROTECCIO MARITIMA

Data
16/12/19 - 18/12/19
Estat
Tancat
Total hores
12 hores
Preinscripcions restants
0

dilluns, dimarts i dimecres de 9:00 a 15:30 Escuela Balear de Náutica. Náutica Pro. c/ Marbella , 10 07610 Palma

Preinscripció o inscripció prevista a partir de: 11/09/2019


Resum del curs

Aquest certificat es requerirà a tot tripulant de bucs mercants que hagin de disposar del certificat Protecció dels Bucs i de les Instal·lacions Portuàries, i que no disposin del Certificat de Oficial de Protecció del Buc.

També se exigeix per l¿embarcament en companyies de creuers.

A qui va dirigit

Prioritariament a persones empadronades en Palma que disponguin del certificat de Formació Bàsica en Seguretat STCW.

Qualsevol comunicat referent al curs se farà via correu electrònic (pregam verifiqui la seva adreça) Les accions formatives poden sofrír modificacions, que seran comunicades al seu moment.

Imparteix: Instructor/evaluador principal Josep Juan Fuster. Instructor Javier Moreno Reynés


Veure document adjunt: + INFO (87KB)