BUCS DE PASSATGE I ORIENTACIO LABORAL EN EL SECTOR NAUTIC

Data
23/05/19 - 31/05/19
Estat
Tancat
Total hores
37 hores
Preinscripcions restants
0

de dl a dv de 8:30 a 14:30 Pendent

1- RESUMEN / OBJECTIUS

Es un curs obligatori per al personal embarcat amb funcions d¿emergència així com per tot el personal que presti servei directe als passatgers en els espais específics del buc de passatge i en bucs de passatge de transbord rodat. Per treballar embarcat s¿exigeix disposar del curs de formació bàsica en seguretat.

2- DESTINATARIS/ES

2.1. Dirigit a: Prioritariamente a personas empadronadas en Palma que dispongan del certificado de Formación Básica en Seguridad STCW.

2.2. Criteris de selecció: La selecció se farà en base al qüestionari (aconsellam la màxima informació) i, en alguns casos, a la realització d¿una entrevista i/o prova de nivell. Ens comunicarem amb tu via correu electrònic, (pregam verifiqui la seva adreça) Les accions formatives poden sofrir modificacions, que seran comunicades al seu moment

Imparteix: Pendent



Veure document adjunt: + INFO (86 KB)