EMBARCACIONS DE SUPERVIVENCIA I BOTS DE RESCAT NO RAPIDS

Data
11/06/19 - 10/06/19
Estat
Tancat
Total hores
29 hores

de dl a dv de 8:30 a 15:45 Escuela Balear de Náutica. Náutica Pro. c/ Marbella 10 07610 Palma

1- RESUMEN / OBJECTIUS

Aquest certificat és obligatori per exercir diversos perfils nàutics, tots els que tenen assignades funcions del maneig d¿embarcacions de supervivència i bots de rescat a bord d'un vaixell, d'acord amb el que disposa l\'Ordre FOM / 2296/2002, de 4 de setembre .

2- DESTINATARIS/ES

2.1. Dirigit a: Prioritàriament a persones empadronades a Palma que disposin del certificat de Formació Bàsica en Seguretat STCW.

2.2. Criteris de selecció: La selecció se farà en base al qüestionari (aconsellam la màxima informació) i, en alguns casos, a la realització d¿una entrevista. Ens comunicarem amb tu via correu electrònic per convocar-te si pertoca a la entrevista, per comunicar el resultat de la selecció final de l¿alumnat i per qualsevol informació posterior sobre el curs (pregam verifiqui la seva adreça) Les accions formatives poden sofrir modificacions, que seran comunicades al seu moment.

Imparteix: Instructor/evaluador principal Josep Juan Pascual. Instructor Nicolás García ArduraVeure document adjunt: + INFO (87 KB)