TROBADES EMPRESARIALS

Data
25/09/19 - 25/09/19
Estat
En proces
Total hores
3 hores
Preinscripcions restants
28 preinscripcions restants

Del 2019-09-25 al 2019-09-25 09:30 fins 12:30 h. Palmaactiva, c/ Socors,22

El Networking empresarial sorgeix a partir de la necessitat de reunir-se amb persones que cerquen donar sinèrgia a les seves empreses i serveis. En PalmaActiva entenem el Networking com una filosofia que consisteix en l'establiment d'una xarxa professional de contactes que permet donar-nos a conèixer a nosaltres i al nostre negoci, escoltar i aprendre dels altres, trobar possibles col¿laboradors, socis o inversors. Aquest és un dels millors entorns on iniciadors, autònoms o pimes poden expandir el negoci. És fonamental la idea d'obtenir el benefici mutu dels participants en aquestes trobades. Durant la sessió cada assistent presenta el seu negoci durant un màxim de 2 minuts a la resta de participants per a, posteriorment i de manera distesa establir contactes professionals i intercanviar targetes.

Imparteix: Tècnic de Palmaactiva