DESENVOLUPAMENT BÀSIC DE PÀGINES WEB (JAVASCRIPT + PHP)

Data
27/04/20 - 12/06/20
Estat
Tancat
Total hores
80 hores

AVÍS

Obrirem preinscripció el 16/03/2020
Abriremos preinscripción el 16/03/2020

Abans de la data de preinscripció aquesta acció formativa pot tenir modificacions
Antes de la fecha de preinscripción esta acción formativa podría tener cambios