INICIACIÓ ALS CHATBOTS

Data
10/08/20 - 24/08/20
Estat
Tancat
Total hores
20 hores

on line aula virtual de PalmaActiva


Sistema de formació a distància: Google Classroom. Necessitaràs un correu electrònic i accés a Internet mitjançant ordinador, mòbil o altre dispositiu.


Resum del curs

Introduir a la programació i maneig dels chatbots amb Dialogflow.
En el curs s'explica de manera teoricopràctic les bases necessàries per fer un chatbot que podrà estar disponible al 98% dels dispositius mòbils de mercat sense necessitat d'instal·lar res, ja que l'assistent de Google està disponible tant per a Android, com per IOS.
S'ensenya com utilitzar Dialogflow que és l'eina de Google que permet desenvolupar interfícies conversacionals usant Intel·ligència Artificial. Amb Dialogflow es poden fer chatbots per a diferents plataformes com Facebook, Web, Alexa, Twitter i moltes més
Tot i que el curs introductori es centra en l'assistent de Google, serà fàcilment exportable a altres interfícies. S'expliquen tots els passos bàsics necessaris per a poder publicar a l'Auxiliar de Google. Es crearà una llibreria que permetrà reutilitzar codi en diferents chatbots de forma senzilla.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral empadronades a Palma.
Imprescindible:
- Coneixements bàsics d'internet i mitjans d'informàtica.
- Disposar d'ordinador i connexió a Internet per a la realització del curs. L'ordinador ha de comptar amb les següents característiques mínimes: Software: Windows 10 / Navegador Chrome o Firefox
Hardware: 2 Gb de RAM
-Fluïdesa en l'ús de l'ordinador i Internet.
- Que desitgin iniciar-se a el món dels chatbots i principis d'intel·ligència artificial, amb l'objectiu de dissenyar un chatbot bàsic capaç de respondre les preguntes bàsiques dels clients que entren en una web i oferir-los la informació més rellevant de forma automatitzada.

Imparteix: Alexandre Fonseca Lacomba


Veure document adjunt: + INFO (98 KB)
Veure document adjunt: calendari /calendario (63 kb)