PROGRAMACIÓ AMB ARDUINO

Data
02/11/20 - 04/12/20
Estat
Tancat
Total hores
60 hores

AVÍS

Obrirem preinscripció el 21/09/2020
Abriremos preinscripción el 21/09/2020

Abans de la data de preinscripció aquesta acció formativa pot tenir modificacions
Antes de la fecha de preinscripción esta acción formativa podría tener cambios