CERTIFICAT DE FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT STCW

Data
08/05/20 - 25/05/20
Estat
Tancat
Total hores
70 hores
Preinscripcions restants
0

de dilluns a divendres de 8:30 a 15:00 Pendent Licitació

Preinscripció o inscripció prevista a partir de: 23/03/2020


Resum del curs

Es un curs sobre normes de seguretat bàsica indispensable per qualsevol professional (cambrer, manteniment, recepció, neteja...) que vulgui treballar embarcat, tant si exerceix funcions professionals marítimes en embarcacions civils, com si se le hi confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionada amb les operacions del buc.

A qui va dirigit

Persones en edat laboral, prioritariament residents a Palma, que sàpiguen nedar i que compleixin els criteris establerts a la normativa de referència (Orden FOM/2296/2002, de 4 de setembre). Es important no patir cap malaltia o trastorn incompatible amb la navegació.

Se valorarà la formació en altres cursos de temàtica similar o complementaria i/o demostrin experiència i coneixements en la matèria, també es valorarà que estiguin en situació d'atur i el domini d'altres idiomes.

Imparteix: Pendent


Veure document adjunt: + INFO (88 KB)