OPERADOR RESTRINGIDO DEL SMSSM

Data
10/12/20 - 21/12/20
Estat
Tancat
Total hores
40 hores
Preinscripcions restants
0

de dimecres a divendres de 9.00 a 14:30 Pendent Licitació

Preinscripció o inscripció prevista a partir de: 29/10/2020


Resum del curs

El Certificat d'Operador Restringit del Sistema Mundial de Socor i Seguretat Marítim (GMDSS) se basa en un sistema de ensenyament comú a la majoria de països, anomenat Codi Conveni de Formació, establert en una assemblea i denominat STCW 95. En dit Conveni s' establiren les bases per impartir una normativa amb un sistema de formació idèntica a totes les nacions i a les escoles que imparteixen aquets ensenyaments.

Se tracta de un certificat obligatori per els patrons, capitans i oficials encarregats de les guàrdies en els ponts de comandament dels bucs civils.

Consisteix en un curs teòric i pràctic en simulador homologat referent a les Radiocomunicacions Marítimes.

Es requerirà la possessió del Certificat d'Operador Restringit del Sistema Mundial de Socor i Seguretat Marítim als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de bucs civils acollits al Sistema Mundial de Socor i Seguretat Marítim en la zona A1 (Banda compresa en la zona de navegació de l'abast VHF).

Aquest certificat d'especialitat marítima es obligatori per la obtenció del certificat de Patró Professional de Embarcacions d'esbarjo: PPER.

A qui va dirigit

Persones prioritàriament residents a Palma, que estiguin en possessió del Certificat de formació bàsica en seguretat i que compleixin tots els criteris establerts en la normativa de referència (Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, es a dir, ser ciutadà Espanyol o disposar de la nacionalitat d'algún país de la Comunitat Europea o nació establida per Naciones Unidas.
- Ser major d'edad
- Coneixements suficients sobre el idioma anglès en la seva vertent marítima.
- Estar en condicions físiques requerides per superar un reconeixement mèdic en el ISM, Instituto Social de la Marina.).
Se valorarà la formació en altres cursos capità de Iot, Embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpits... Requisits de temàtica similar o complementaria i/o demostrin experiència i coneixements en la matèria.

Imparteix: PENDENT


Veure document adjunt: + INFO (91 KB)