ANGLES NÀUTIC

Data
01/06/20 - 26/06/20
Estat
Tancat
Total hores
N/A
Preinscripcions restants
0

de dilluns a divendres de 0:001 a 23:59 aula virtual Palma Activa

Preinscripció o inscripció prevista a partir de: 06/05/2020


Resum del curs

Aquest taller pretén facilitar a l'alumnat amb un coneixement elemental o intermig de la llengua anglesa, un coneixement general de l'anglès utilitzat en el sector marítim de una manera metafòrica, es a dir, com el mínim enteniment que ha de posseir una persona immersa a l'activitat de la nàutica o que desenvolupi o pretengui desenvolupar la seva activitat laboral en l'entorn marítim.
El propòsit d'aquest curs d'Anglès nàutic es facilitar un glossari de tèrmins nàutics que resulten útils per a matisar el significat d'una frase o estructura gramatical. Per aquest motiu se circumscriurà a diversos escenaris que tracten de reflectir l'ús actual de l'Anglès marítim.

A qui va dirigit

Persones en edat laboral que vulguin treballar o hagin treballat dins el sector nàutic. Preferentment que tenguin el certificat de formació bàsica en seguretat STCW i vulguin augmentar les seves competències.

Imparteix: Pendent


Veure document adjunt: + INFO (86 KB)