INICIACIO ALS XATBOTS

Data
05/10/21 - 28/10/21
Estat
Tancat
Total hores
22 hores

dimarts i dijous, de 17.00 a 20.00 hores c.Gerreria, 8 - 07002 Palma

Preinscripció prevista a partir de: 24/08/2021


Resum del curs

Introduir a la programació i maneig dels xatbots amb Dialogflow.
En el curs s'explica de manera teoricopràctic les bases necessàries per fer un xatbot que podrà estar disponible al 98% dels dispositius mòbils de mercat sense necessitat d'instal·lar res, ja que l'assistent de Google està disponible tant per a Android, com per IOS.
S'ensenya com utilitzar Dialogflow que és l'eina de Google que permet desenvolupar interfícies conversacionals usant Intel·ligència Artificial. Amb Dialogflow es poden fer xatbots per a diferents plataformes com Facebook, Web, Alexa, Twitter i moltes més
Tot i que el curs introductori es centra en l'assistent de Google, serà fàcilment exportable a altres interfícies. S'expliquen tots els passos bàsics necessaris per a poder publicar a l'Auxiliar de Google. Es crearà una llibreria que permetrà reutilitzar codi en diferents xatbots de forma senzilla.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral i empadronades a Palma.
Imprescindible:
- Comptar amb DNI o NIE vigent.
- Trobar-se en edat laboral en el moment d'iniciar el curs.
- Coneixements bàsics d'Internet i mitjans d'informàtica.
- Fluïdesa en l'ús de l'ordinador i Internet.
- Que desitgin iniciar-se a el món dels xatbots i principis d'intel·ligència artificial, amb l'objectiu de dissenyar un xatbot bàsic capaç de respondre les preguntes bàsiques dels clients que entren en una web i oferir-los la informació més rellevant de forma automatitzada.

Imparteix: Alexandre Fonseca Lacomba


Veure document adjunt: + INFO (182 KB)
Veure document adjunt: calendari / calendario (87 kb)