ALEMANY PER A PRINCIPIANTS

Data
19/04/23 - 23/06/23
Estat
Tancat
Total hores
110 hores

dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 / lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 Centre de Formació Palma Activa carrer Gerreria, 8 CP 07002

Preinscripció o inscripció prevista a partir de/Preinscripción o inscripción prevista a partir de: 09/03/2023


Resum del curs/Resumen del curso

Les persones interessades en aprendre l'idioma, han d'estar disposades a assitir al 100% d'hores de classe i a estudiar diariament a casa, per tal de aprendre de bon de veres l'idioma. Han d'emplenar la fitxa de preinscripció i seran citades per entrevista personal com a part del procés de selecció. Una vegada seleccionada, la persona podrá realitzar el curs i, si es apte, el docent podrà proposar la seva promoció al següent nivell sense necessitat de fer cap prova complemetaria. El docent és nadiu, i té una àmplia experiència com a docent de l'idioma i com examinador del Goethe Institut.

Las personas interesadas en aprender el idioma, han de estar dispuestas a asistir al 100% de horas de clase y a estudiar diariamente en casa, para aprender de verdad el idioma. Deben rellenar la ficha de preinscripción y serán citadas para entrevista personal como parte del proceso de selección. Una vez seleccionada, la persona podrá realizar el curso y si es apta el docente podrá proponer su promoción al siguiente nivel sin necesidad de hacer ninguna prueba complementaria. El docente es nativo y tiene una amplia experiencia como docente del idioma y como examinador del Goethe Institud.

A qui va dirigit/A quién va dirigido

Prioritariament a persones empadronades a Palma en situació d'atur.

Prioritariamente a personas empadronadas en Palma en situación de desempleo.

Imparteix/Imparte: Christian Giesa


Veure document adjunt/Ver documento adjunto: + INFO calendari/calendario (188)