RECURSOS DE COACHING PER A PERSONES EMPRENEDORES
RECURSOS DE COACHING PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS

Data
12/04/23 - 26/04/23
Estat
Tancat
Total hores
20 hores

dilluns i dimecres / lunes y miercoles de 16:00a 20:00 h. Gerreria, 8

Preinscripció o inscripció prevista a partir de / Preinscripción o inscrpción prevista a partir de: 01/03/2023


Resum del curs / Resumen del curso

Descobrir el que et fa valuós i saber comunicar-ho.
Desenvolupar la marca personal per ampliar la implacabilitat.
Aprendre a generar impacte.
Crear una estratègia de comunicació rellevant.

Descubrir el que te hace valioso y saber comunicarlo
Desarrollar la marca personal para ampliar la implacabilidad.
Aprender a generar impacto.
Crear una estrategia de comunicación relevante.

A qui va dirigit / A quién va dirigido:

Prioritàriament a persones empadronades a Palma que estiguin en un procés, creació o consolidació d¿una empresa.

Prioritariamente a personas empadronadas en Palma que estén en proceso, creación o consolidación de una empresa.

Imparteix/Imparte: Victoria Rodriguez Mutuberria


Veure document adjunt / Ver documento adjunto: +INFO (català/español) (308 KB)
Veure document adjunt / Ver documento adjunto: calendari/calendario (català/español) (114 KB)