TALLER DE DIGITALITZACIÓ COMERCIAL NIVELL INICIAL
TALLER DE DIGITALIZACIÓN COMERCIAL NIVEL INICIAL

Data
06/09/23 - 27/10/23
Estat
Anul·lat
Total hores
30 hores

dimecres/miércoles de 14 a 16.30 h (presencial) - divendres/viernes de 14 a 15.30h (en línia) c.Gerreria, 8 - 07002 Palma

Preinscripció prevista a partir de: 19/07/2023


Resum del curs

. Adquirir noves capacitats organitzatives que s'han de desenvolupar per poder tenir un negoci sostenible i competitiu en el nou entorn digital.
. Redissenyar el model de negoci per fomentar-lo en les plataformes digitals orientades cap al client.
. Establir una cultura digital i d'intraempreniment a l'organització que permeti desplegar processos de transformació i d'agregació de valor pel comerç.
. Assolir coneixements fonamentals de l'economia digital i adoptar plataformes per liderar processos de transformació cap a models digitals.


. Adquirir nuevas capacidades organizativas que deben desarrollarse para poder tener un negocio sostenible y competitivo en el nuevo entorno digital.
. Rediseñar el modelo de negocio para fomentarlo en las plataformas digitales orientadas hacia el cliente.
. Establecer una cultura digital y de intra-emprendimiento en la organización que permita desplegar procesos de transformación y agregación de valor para el comercio.
. Adquirir conocimientos fundamentales de la economía digital y adoptar plataformas para liderar procesos de transformación hacia modelos digitales.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament dirigit a persones responsables i/o treballadores del petit comerç a Palma.
Entrar a + INFO per veure requisits i temari curs.

Prioritariamente dirigido a responsables y/o trabajadores del pequeño comercio en Palma.
Entrar en +INFO para ver requisitos y temario curso.

Imparteix / Imparte: Joana Aina Pons Mercadal


Veure document adjunt: + INFO (172 KB) (català / español)
Veure document adjunt: Calendari / Calendario (137 KB) (català / español)