GESTIÓ DEL TEMPS
GESTIÓN DEL TIEMPO

Data
29/03/23 - 03/04/23
Estat
Tancat
Total hores
8 hores

dilluns i dimecres / lunes y miercoles de 16:00a 20:00 h. Gerreria, 8

Preinscripció o inscripció prevista a partir de / Preinscripción o inscripción a partir de: 15/02/2023


Resum del curs / Resumen del curso

Aquest curs et convida a reflexionar, a aprendre, a organitzar-te, a construir processos i sistemes que t'ajudaran en el teu dia a dia per aconseguir els objectius que et planteges. En dues jornades abordarem un tema molt recurrent i important a les nostres vides. La gestió del temps.Durant 8 hores dissenyaràs el teu dia a dia perquè puguis ser més productiu i eficient guanyant en plenitud i satisfacció al final del dia.
En este curso te invita a reflexionar, a aprender, a organizarte, a construir procesos y sistemas que te ayudaran en tu dia a dia para así conseguir los objetivos que te plantees. En dos jornadas abordaremos un tema muy recurrente e importante en nuestras vidas. La gestión del tiempo.Durante 8 horas vas a diseñar tudia a dia para que puedas ser más productivo y eficiente ganando en plenitud y satisfacción al final del dia.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament a persones en edat laboral empadronades a Palma que estiguin en un procés creació o consolidació d'una empresa.
Prioritariamente a personas en edad laboral empadronadas en Palma que estén en proceso de creación o consolidación de una empresa.

Imparteix: Victoria Rodriguez Mutuberria


Veure document adjunt: +INFO (català/español) (348 KB)
Veure document adjunt: calendari/calendario (català/español) (258 KB)