INTEL-LIGENCIA EMOCIONAL I EXIT LABORAL
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EXITO LABORAL

Data
16/05/23 - 26/05/23
Estat
Tancat
Total hores
20 hores

dimarts, dijous i divendres / martes, jueves y viernes de 9:30a 13:30 h. Gerreria, 8

Preinscripció o inscripció prevista a partir de / Preinscripción o inscripción prevista a partir de: 23/03/2023


Resum del curs / Resumen del curso

La intel¿ligència emocional és una habilitat "blana" i cerca potenciar el desenvolupament de competències emocionals aportant coneixements, eines i tècniques que permetin millorar l'ocupabilitat i acompliment en els entorns laborals.

La inteligencia emocional es una habilidad "blanda" y busca potenciar el desarrollo de competencias emocionales aportando conocimientos, herramientas y técnicas que permitan mejorar su ocupabilidad y desenpeño en los entornos laborales.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament a persones en edat laboral empadronades a Palma que estiguin en procés de recerca de feina.

Prioritariamente a personas en edad laboral empadronadas en Palma que estén en proceso de búsqueda de empleo,

Imparteix/Imparte: Victoria Rodriguez Mutuberria


Veure document adjunt / Ver documento adjunto: +INFO (català/español) (247 KB)
Veure document adjunt / Ver documento adjunto: calendari/calendario (català/español) (113 KB)