PON EN VALOR TUS COMPETENCIAS CANVAS + 45

Data
21/04/23 - 28/04/23
Estat
Tancat
Total hores
21 hores
Places lliures
11 places lliures

de 09.30 a 13.00 hores els dies 21, 24, 25, 26, 27 i 28 d'abril, Carrer Gerreria, 8 07001 Palma

Resum del curs/Resumen del curso

Oferim un taller pràctic dirigit a MAJORS DE 45 anys en edat laboral, repartit en 6 sessions d'assessorament grupal amb treball continu a nivell personal i pràctiques amb el currículum personal i l'entrevista de selecció.
El model Canvas adaptat a un projecte personal, ens facilitarà la recerca de feina i de conèixer què i com ho fem.
Ofrecemos un taller práctico dirigido a MAYORES DE 45 años en edad laboral, repartido en 6 sesiones de asesoramiento grupal con trabajo continuo a nivel personal y prácticas con el currículum personal y la entrevista de selección.
El modelo Canvas adaptado a un proyecto personal, nos facilitará la búsqueda de empleo y cómo lo hacemos.

A qui va dirigit/A quien va dirigido

Taller dirigit a persones majors de 45 anys en edat laboral.
Taller dirigido a personas mayores de 45 años en edad laboral.

Imparteix: Tècniques Palmaactiva.