COMT0211 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ
COMT0211 ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO

Data
06/11/23 - 15/03/24
Estat
En proces
Total hores
270 hores

de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.00 /13.30h - de lunes a viernes, de 09.00 a 13.00/13.30 h c.Gerreria,8 - 07002 Palma

Preinscripció prevista a partir de: 05/09/2023


Resum del curs/ Resumen del curso

Formació adreçada prioritàriament a persones desocupades, corresponent al certificat de professionalitat nivell 1 COMT0211 Activitats auxiliars de comerç.
Objectiu general del curs: adquirir les competències per realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i repartiment de proximitat en comerç.

Formación dirigida prioritariamente a personas desocupadas, correspondiente al certificado de profesionalidad nivel 1 COMT0211 Actividades auxiliares de comercio.
Objetivo general del curso: adquirir las competencias para realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en el punto de venta y reparto de proximidad en comercio.

A qui va dirigit/ A quién va dirigido

Formació adreçada prioritàriament a persones desocupades. No s'estableixen requisits acadèmics específics d'accés.

Formación dirigida prioritariamente a personas desocupadas. No se establecen requisitos académicos específicos de acceso.

Imparteix / Imparte: Pendent / Pendiente


Veure document adjunt: + INFO (121 KB) (català / español)