HOTR0208 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR
HOTR0208 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR

Data
15/10/24 - 20/12/24
Estat
En proces
Total hores
290 hores

de dilluns a divendres, de 08.30 a 14.30h - de lunes a viernes, de 08.30 a 14.30 h c.Gerreria,8 - 07002 Palma

Preinscripció prevista a partir de: 25/06/2024


Resum del curs / Resumen del curso

Certificat de professionalitat de nivell 1 d'OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (HOTR0208) finançat per PalmaActiva i acreditat pel SOIB.
Té una durada de 290 hores: 2 mòduls formatius i un mòdul de pràctiques no laborals, que es poden cursar de manera independent.
Amb aquesta formació aprendràs a assistir en el servei de restauració. Preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executant i aplicant tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments i begudes.

Certificado de profesionalidad de nivel 1 de OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR (HOTR0208) financiado por PalmaActiva y acreditado por el SOIB.
Tiene una duración de 290 horas: 2 módulos formativos y un módulo de prácticas no laborales, que se pueden cursar de forma independiente.
Con esta formación aprenderás a asistir al servicio de restauración. Preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas, ejecutando y aplicando técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos y bebidas.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Dirigit prioritàriament a persones empadronades a Palma i en situació d'atur, inscrites com a demandants d'ocupació al SOIB i que vulguin desenvolupar la seva activitat professional com a ajudant de cambrer.
Poden participar un màxim de 30% de persones en actiu.

Dirigido prioritariamente a personas empadronadas en Palma y en situación de paro, inscritas como demandantes de empleo en el SOIB y que quieran desarrollar su actividad profesional como ayudante de camarero.
Pueden participar un máximo de 30% de personas en activo.

Imparteix / Imparte: Pendent / Pendiente


Veure document adjunt: + INFO (requisits i temari curs) (26,4 KB)
Veure document adjunt: + INFO (requisitos y temario curso) (26,3 KB)